Zakonodaja

Obveznosti končnih uporabnikov

Fizična oseba

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek mora zbirati ločeno v skladu z navodili javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju, kjer je fizična oseba nastanjena.

Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je prepovedano prepuščati kot mešani komunalni odpadek skupaj z drugimi odpadki.

Pravna oseba

Ustrezno ravnanje:

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek mora končni uporabnik zbirati ločeno tako da se ne meša z drugimi odpadki, zagotovit ustrezno hranjenje, začasno skladiščenje in njeno manipulacijo. Končni uporabnik lahko tovrstno odpadno embalažo oddaja samo pooblaščenemu zbiralcu, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje ali predelavo odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek v okviru sistema ravnanja z embalažo DROE.

Za predano odpadno embalažo mora bit kreiran elektronski evidenčni list ali pa se pooblasti ustreznega zbiralca, da izpolnjuje elektronske evidenčne liste v IS odpadki.

Prepovedi:

Končni uporabnik odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek ne sme prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v okviru izvajanja javne službe.

Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ne sme prevzemati odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek v okviru izvajanja javnih služb.

Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki lahko prevzema odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek le v kolikor je pridobil ustrezno dovoljenje kot zbiralec odpadne embalaže, pri tem potrjuje evidenčne liste v IS odpadki in je seveda zaveden v evidenci zbiralcev odpadne embalaže v okviru sistema ravnanja z embalažo DROE

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
Preberite še

Zakonodaja

Preberite več

Zakonodaja s področja odpadne embalaže

Preberite več

Zakonodaja s področja OEEO

Preberite več

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Od 1. 1. 2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

11. 09. 2023

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

Preberite več
Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

04. 09. 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Preberite več
POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

06. 06. 2023

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Preberite več
RECIKEL NOSILEC SKUPNEGA NAČRTA RAVNANJA Z ODPADNIMI PLASTIČNIMI PROIZVODI ZA ENKRATNO UPORABO

04. 05. 2023

RECIKEL NOSILEC SKUPNEGA NAČRTA RAVNANJA Z ODPADNIMI PLASTIČNIMI PROIZVODI ZA ENKRATNO UPORABO

Preberite več
Sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

15. 12. 2022

Sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več
Vi ločujete, recikel reciklira!

30. 11. 2022

Vi ločujete, recikel reciklira!

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Preberite več

Zbirni centri Recikel