Zakonodaja s področja odpadne embalaže

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/06 z vsemi dopolnitvami in spremembami)

Preberite več

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ur.l.RS, št. 32/06 z vsemi dopolnitvami in spremembami)

Preberite več

Obveznosti zavezancev po uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Obveznosti zavezancev po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Preberite več

Obveznosti končnih uporabnikov

Preberite več
Preberite še

Zakonodaja

Preberite več

Zakonodaja s področja odpadne embalaže

Preberite več

Zakonodaja s področja OEEO

Preberite več

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. S 1.1.2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Cover image placeholder

13/4/2021

Obvestilo! Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Preberite več
Cover image placeholder

18/2/2021

VABILO NA IZOBRAŽEVALNI WEBINAR

Preberite več
Cover image placeholder

23/6/2020

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

20/6/2020

Kam z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (2020)

Preberite več
Cover image placeholder

3/6/2020

RECIKEL nosilec skupnega načrta za industrijske in avtomobilske akumulatorje

Preberite več
Cover image placeholder

2/6/2020

SEMINAR: Odpadna embalaža in pravilno ravnanje z odpadki!

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Preberite več

Zbirni centri Recikel