Zakonodaja

Obveznosti zavezancev po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Zavezanec za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, je enako kot zavezanec po Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pri tem, da se začne obveznost obračuna, v kolikor zavezanec daje na trg več kot 15 t embalaže.

Podrobno razlago lahko najdete na spletnih straneh Finančne uprave RS. Tukaj pa vam podajamo nekaj ključnih usmeritev glede izpolnjevanja obveznosti po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Kdo je zavezanec za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže?

Enako kot podaja navodila Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, je zavezanec za prijavo dejavnosti, obračun okoljske dajatve ter plačevanje okoljske dajatve zavezan:

— Embaler

Za embalirano blago, ki ga daje na trg RS ali ga sam uporabi

— Pridobitelj embaliranega blaga

Za embalirano blago, pridobljeno iz drugih držav članic EU ali uvoženo iz tretjih držav, ki ga daje na trg RS ali sam uporabi kot končni uporabnik, pri tem pa nima predhodnega slovenskega dobavitelja

— Proizvajalec embalaže (ki ni namenjena embaliranju)

Za embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu.

— Pridobitelj embalaže (ki ni namenjena embaliranju)

Za embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu

V kolikor ima zavezanec več kot 15.000 kg embalaže dane na trg RS v obdobju tekočega leta, je zavezan za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

V kolikor ima zavezanec manj kot 15.000 kg embalaže dane na trg RS v obdobju tekočega leta, zavezanec ni zavezan za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Kaj mora storiti zavezanec za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže?

V kolikor je podjetje zavezanec za obračun okoljske dajatve mora storiti naslednje:

— Prijava dejavnosti

Na obrazcu Finančne uprave RS za prijavo dejavnosti dajanja embalaže v promet, je potrebno izpolniti vse postavke za katere predmete ste zavezani za obračun okoljske dajatve. Prijavo dejavnosti je potrebno oddati 14 dni pred pričetkom izvajanja dejavnosti v kolikor bo letna količina večja kot 15 t.

— Obračun okoljske dajatve

Izvaja se 4 krat letno. In sicer so datumi, ko mora biti obračun okoljske dajatve na FURS-u:

20.4. za obdobje od 1.1. do 31.3.

20.7. za obdobje od 1.4. do 30.6.

20.10. za obdobje od 1.7. do 30.9.

20.1. za obdobje od 1.10. do 31.12.

Poslati je potrebno v dvojniku na naslov:

— Plačilo okoljske dajatve

Finančna uprava RS
Finančni urad Kranj
oddelek za trošarine in okoljske dajatve
Spodnji plavž 6 c
4270 Jesenice

— Plačilo okoljske dajatve

Plačilo je potrebno izvesti na zadnji dan obračunskega meseca in sicer:

30.4. na podlagi obračuna za obdobje od 1.1. do 31.3.

31.7. na podlagi obračuna za obdobje od 1.4. do 30.6.

31.10. na podlagi obračuna za obdobje od 1.7. do 30.9.

31.1. na podlagi obračuna za obdobje od 1.10. do 31.12

V primeru zamude plačila, je potrebno izvesti samoprijavo v skladu s postopkom premalo obračunanega davka.

Kako poteka nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

Nadzor nad izvajanjem Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže izvaja Finančna uprava RS. Zavezanec mora izpolniti obrazec, predložiti obračune okoljske dajatve za določeno obdobje in podati potrdilo o prijavi.

Poudarek pri pregledu, je vsekakor pravilnost poročanja in vzpostavitev evidence embalaže dane na trg RS.

V času izvajanja nadzora zavezanec ne more predložiti prijavo, obračun okoljske dajatve ali ostale spremembe.

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
Preberite še

Zakonodaja

Preberite več

Zakonodaja s področja odpadne embalaže

Preberite več

Zakonodaja s področja OEEO

Preberite več

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Od 1. 1. 2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Poročanje o odpadkih za leto 2023

06. 02. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Preberite več
SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

28. 09. 2023

SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

Preberite več
Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

24. 09. 2023

Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Preberite več
PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

11. 09. 2023

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

Preberite več
Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

04. 09. 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Preberite več
POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

06. 06. 2023

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Preberite več

Zbirni centri Recikel