Zakonodaja

Obveznosti zavezancev po uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Kdo je zavezanec za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo?

Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je pravna oseba registrirana na območju RS, ki daje prvič embalirano blago ali embalažo (embalažo namenjeno za polnjenje na prodajnem mestu) na trg RS. Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je:

Zavezanec ima obveznosti v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in sicer v obsegu naslednjih omejitev

1. v kolikor zavezanec daje na trg RS manj kot 5t embalaže na leto mora:


2. v kolikor zavezanec daje na trg RS več kot 5t embalaže in manj kot 15t embalaže mora:
3. v kolikor zavezanec daje na trg RS več kot 15 t embalaže mora

Kaj so obveznosti zavezanca za ravnanje z embalažo?

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
Preberite še

Zakonodaja

Preberite več

Zakonodaja s področja odpadne embalaže

Preberite več

Zakonodaja s področja OEEO

Preberite več

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala namenjeni temu, da obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Preberite več

OEEO

Družba RECIKEL nastopa v slovenskem prostoru kot nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Od 1. 1. 2017 dalje je skupni načrt potrjen.

Preberite več

Baterije in akumulatorji

Vsem proizvajalcem, ki bi želeli izpolnjevati svoje obveznosti preko skupnega načrta ravnanja s prenosnimi baterijami in akumulatorji RECIKEL, zagotavljamo skladno ravnanje z veljavno zakonodajo, gospodarno ravnanje ter okoljsko odgovorno ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

Preberite več

Aktualno Recikel

Poročanje o odpadkih za leto 2023

06. 02. 2024

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Preberite več
SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

28. 09. 2023

SISTEM RAVNANJA Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO VI LOČUJETE, RECIKEL RECIKLIRA!

Preberite več
Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

24. 09. 2023

Vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo

Preberite več
PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

11. 09. 2023

PONOVNO UPORABI IN OHRANI NARAVNE VIRE

Preberite več
Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

04. 09. 2023

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2023, z veljavnostjo od 1. julija 2023

Preberite več
POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

06. 06. 2023

POZNATE VSE SVOJE ZAKONODAJNE OBVEZNOSTI?

Preberite več

Zakonodaja

Zakonski in podzakonski akti s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Preberite več

Zbirni centri Recikel